Convocatòria de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, exercici 2021 de la Diputació de Tarragona.

Beneficiari : Ajuntament de Deltebre

Cost total, import subvencionat i línia subvenció:

Primer:

– Cost total: 1.435,31 €

– Import subvencionat : 1.435,31€

– 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021.

Segon:

– Cost total : 1.571,55 €

– Import subvencionat : 1.571,55 € 

– 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021.