Contractació de 5 joves en el marc del programa Primera Experiència en les Administracions Públiques

L’Ajuntament de Deltebre, donant compliment als principis de publicitat i transparència, ha donat a conèixer les actuacions vinculades a la present contractació de 5 joves en el marc del Programa de Primera Experiència en les Administracions Públiques, els quals es van incorporar el passat 30 de març. Així mateix, s’ha fet saber a través dels habituals canals d’informació que meneja l’Ajuntament que Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

La publicitat i la transparència són principis generals de bon govern que estan instaurats en aquesta institució. La informació subjecta a les obligacions de transparència es publica en la corresponent seu electrònica municipal d’una manera clara, estructurada i entenedora per als interessats. A més, s’estableixen mecanismes adequats per facilitar l’accés, la localització, la qualitat i l’operativitat envers a la informació.

L’Ajuntament de Deltebre també publica i fa difusió dels plans i programes en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i períodes de temps en els quals aquests tenen lloc.

A continuació, s’adjunten les imatges acreditatives del compliment de l’obligació d publicitat i del coneixement per part del participant de cofinançament de la Unió Europea – Next Generation EU.

Darreres notícies