Convocatòria de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, exercici 2021 de la Diputació de Tarragona.

Beneficiari : Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: Primer: – Cost total: 1.435,31 € – Import subvencionat : 1.435,31€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021. Segon: – Cost total : 1.571,55 € – Import subvencionat : 1.571,55 €  – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021.

Convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, exercici 2020 de la Diputació de Tarragona en règim de concurrència competitiva

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: – Cost total: 1.154,1€ – Import subvencionat 1.154,13 Euros – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020. – Cost total 2.644,33€ – Import subvencionat 2.644,33€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020.

Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans (convocatòria 2020)

La Diputació de Tarragona va acordar la concessió a l’Ajuntament de Deltebre de la següent subvenció: ACTUACIÓ: Control del mosquit al Delta de l’Ebre, campanya 2020 efectuat pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Beneficiari: Ajuntament de Deltebre Municipi: Deltebre Concepte: Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica Pressupost elegible: […]