Gestions

GESTIONS

Per tal de facilitar les vostres gestions i reduir el temps d’espera, en aquesta pàgina us adjuntem el model de tots aquells tràmits que podeu realitzar a l’Ajuntament de Deltebre per tal que us descarregueu la plantilla al vostre ordenador, l’empleneu i la porteu directament a l’Espai d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Deltebre:

pdf Model d’instància genèrica

ÀREA D’AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS

pdf Alta al Padró d’Habitants [content_tooltip id=”1180″]
pdf Baixa del Padró d’Habitants [content_tooltip id=”1188″]
pdf Canvi de Domicili d’Empadronament [content_tooltip id=”1189″]

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC

pdf Qüestionari activitat
pdf Canvi titularitat activitat
pdf Comunicació prèvia accions innòcues
pdf Comunicació prèvia activitats annex III
pdf Declaració responsable activitats recreatives i espectacles
pdf Declaració responsable activitats minoristes fins 400m2

ÀREA DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE

pdf Llicència d’obra menor
pdf Llicència d’obra major
pdf Prorroga llicència d’obres inici
pdfProrroga llicència d’obres acabament
pdf Llicència primera ocupació i devolució de fiança
pdf Divisió horitzontal
pdf Antiguitat de finca
pdf Certificat d’aprofitament urbanístic 
pdf Certificat de reagrupament urbanístic 
pdf Certificat urbanístic genèric