El nostre objectiu de govern és millorar la imatge de Poble. En aquest sentits, estem treballant en diferents actuacions que caminen en aquesta línia i que ens permetran generar orgull de viure i conviure al nostre municipi.

Neteja zona viària i espais verds


Per primera vegada, l’Ajuntament de Deltebre disposa de brigades específiques fixes, mitjançant l’Oficina Local de Contractació, de neteja viària i de les zones verdes del municipi i del nucli de Riumar. Amb aquesta acció, des de l’equip de govern es vol vetllar per tenir cura d’una bona imatge de poble malgrat les complexitats estructurals del municipi. De tota manera, la millora de la imatge de poble és una clara aposta i, per aquest motiu, es seguirà reforçant aquesta línia d’actuació per disposar d’un municipi en les millors condicions possibles.

 

Neteja i entubament de desaigües


Tot i que no és competència directa del Ajuntament de Deltebre, des del govern municipal s’han iniciat els treballs d’adequació dels desaigües municipals mitjançant un conveni de col·laboració amb la comunitat de les hortes amb el qual, des del consistori, s’aporten 30.000€ per primer cop a la neteja dels desaigües.

 

Manteniment de les instal·lacions esportives


Treballem per adequar les instal·lacions esportives municipals de manera que aquestes presentin la millor imatge possible per al seu ús. En aquesta línia, i entre d’altres actuacions que s’estan duent a terme, s’han adequat els vestuaris, s’han instal·lat marcadors electrònic i equips de megafonia, i s’ha enfortit la neteja dels equipaments una vegada finalitza l’activitat.

 

Millora de les carreteres


En el transcurs d’aquest mandat s’han anat realitzant actuacions per adequar i millorar els camins rurals i els accessos a determinats punts del municipi. En aquest sentit, es pot citar la millora de la carretera de Farina. Però també la millora de l’accés a la carretera del port d’Illa de Mar, freqüentat diàriament per molts pescadors i aqüicultors del municipi. Un altre exemple poder ser el cas de la millora de la carretera del port de Deltebre, la carretera del Corre, del Pregó i del Pont Alt.

 

Neteja de platges


En aquesta legislatura s’ha recuperat la bandera blava i aquest fet és una mostra, entre d’altres actuacions, de les tasques de neteja que es realitzen a la platja de Riumar. Des del govern s’ha impulsat la neteja de platges, de dilluns a diumenge, per tal que presentin la millor imatge possible durant la temporada d’estiu.

 

Millora de les rotondes


En aquesta línia de millora de la imatge de municipi, estem treballant en l’adequació de les rotondes municipals per tal que presentin les millors condicions possibles. Alhora, també estem treballant en la construcció de noves rotondes com la de la carretera TV3454 a l’alçada del Camp Nou i se’n projecten d’altres amb gran rellevància com és el cas de la del Forn de l’Obra.