Execució de les obres de la nova biblioteca municipal

El projecte PUOSC: “Execució de les obres de la nova biblioteca municipal”, ha estat adjudicat per l’Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local de data 29/12/2015. Del cost total del projecte cal significar que la Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de suport per a l’execució de les obres per import de […]