Diputació_2

Execució de les obres de la nova biblioteca municipal

El projecte PUOSC: “Execució de les obres de la nova biblioteca municipal”, ha estat adjudicat per l’Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local de data 29/12/2015.

Del cost total del projecte cal significar que la Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de suport per a l’execució de les obres per import de CENT SETANTA SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS //176.995,00.-//€, que suposa un percentatge del 26,86% del contracte.

La data d’inici de les obres està prevista per avui dia 4 de gener de 2016.

Darreres notícies