Gestió de queixes, suggeriments i
sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2019

Gestió de queixes, suggeriments i sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2019

Estadístiques

#DeltebreEficient: 16 entrades

#DeltebreProjecció: 1 entrada

#DeltebreTerritori: 5 entrades

#DeltebreActiu: 10 entrades

Sol·licituds d'accés a la informació pública
TítolÀreaData de RegistreEstat
Sol·licitud del contracte de gestió de l'Escola Bressol#DeltebreProjecció21/6/19Finalitzat
Sol·licitud del pla de viabilitat del Centre Esportiu i informació complementària#DeltebreActiu28/6/19Finalitzat
Sol·licitud del registre d'entrades i sortides mesos de maig i juny#DeltebreEficient28/6/19Finalitzat
Sol·licitud del cost del pla d'autoprotecció de festes i relació de decrets#DeltebreEficient28/6/19Finalitzat
Sol·licitud conveni Ajuntament - Comunitat de les Hortes de Jesús i Maria#DeltebreEficient5/7/19Finalitzat
Sol·licitud de relació d'entrades i sortides#DeltebreEficient19/7/19Finalitzat
Sol·licitud de relació de decrets#DeltebreEficient23/7/19Finalitzat
Sol·licitud del cost del pla d'autoprotecció de festes#DeltebreTerritori23/7/19Finalitzat
Sol·licitud de relació d'entrades i sortides juliol i agost#DeltebreEficient2/9/19Finalitzat
Sol·licitud expedients obra Plaça de les Dones#DeltebreTerritori9/9/19Finalitzat
Sol·licitud de relació de decrets#DeltebreEficient10/9/19Finalitzat
Sol·licitud de relació de contractes i llocs de treball des de l'any 2015#DeltebreEficient13/9/19Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre subministraments edifici Les DUNES#DeltebreTerritori4/10/19Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre càrrecs de confiança i activitats formatives del personal#DeltebreEficient11/10/19Finalitzat
Sol·licitud de relació de decrets#DeltebreEficient16/10/19Finalitzat
Sol·licitud informes concloents projecte Porta Central#DeltebreTerritori22/10/19Finalitzat
Sol·licitud expedients obres accessibilitat carrers#DeltebreTerritori25/10/19Finalitzat
Sol·licitud expedient obres Casal Jubilats La Cava#DeltebreTerritori25/10/19Finalitzat
Sol·licitud projecte obres Fase III Riumar#DeltebreTerritori7/11/19Finalitzat
Sol·licitud projecte Parc Fluvial del Delta#DeltebreTerritori7/11/19Finalitzat
Sol·licitud entrades i sortides setembre i octubre#DeltebreEficient7/11/19Finalitzat
Sol·licitud convenis amb diferents entitats#DeltebreActiu7/11/19Finalitzat
Sol·licitud expedient obra embarcador fluvial#DeltebreTerritori7/11/19Finalitzat
Sol·lcitud detall col·laboració diverses festes#DeltebreActiu7/11/19Finalitzat
Sol·licitud de relació de beneficiaris de diverses beques#DeltebreActiu7/11/19Finalitzat
Sol·licitud de relació de decrets#DeltebreEficient19/11/19Finalitzat
Sol·licitud relació de cursos, màsters i postgraus finançats al personal i regidors#DeltebreEficient22/11/19Finalitzat
Sol·licitud còpia informes intervenció Plaça de les Dones#DeltebreEficient22/11/19Finalitzat
Sol·licitud de relació de decrets#DeltebreEficient12/12/19Finalitzat
Sol·licitud treball històric URV#DeltebreActiu17/12/19Finalitzat
Queixes, suggeriments i propostes
TítolÀreaData de RegistreEstat
Deficiències en diversos punts de Riumar#DeltebreTerritori1/8/19Finalitzat
Constitució de front institucional en defensa dels bous#DeltebreEficient1/10/19Finalitzat
Relació de queixes d'altres anys