Gestió de queixes, suggeriments i
sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2021

Gestió de queixes, suggeriments i sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2021

Estadístiques

#DeltebreEficient: 21 entrades

#DeltebreProjecció: 0 entrades

#DeltebreTerritori: 24 entrades

#DeltebreActiu: 6 entrades

Sol·licituds d'accés a la informació pública
TítolÀreaData de RegistreEstat
Sol·licitud d'informació sobre les altes i baixes al padró municipal#DeltebreEficient12/1/21Finalitzat
Sol·licitud informació diversos expedients#DeltebreEficient19/1/21En curs
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient22/1/21Finalitzat
Sol·licitud del detall de cursos de formació que realitzin els regidors, membres del grup de govern que portin un cost a l'Ajuntament de Deltebre.#DeltebreEficient25/2/21Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre previsió d'arranjament Av. La Pau#DeltebreEficient25/2/21Finalitzat
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient8/3/21Finalitzat
Sol·licitud de l'estat d'execució a dia d'avui de les partides de joventut, cultura i ensenyament, així com de les reserves de crèdit realitzades.#DeltebreEficient17/3/21Finalitzat
Sol·licitud del número de CUPS del contracte de subministrament d’electricitat així com la potència elèctrica que hi ha contractada al Centre Fluvial del Delta.#DeltebreTerritori17/3/21Finalitzat
Sol·licitud del detall del sobrecost que s’ha pagat a l’empresa adjudicatària de l’execució de l’obra de voreres i justificació tècnica.#DeltebreTerritori17/3/21Finalitzat
Sol·licitud del cost del trasllat de la coetera, el projecte tècnic i les despeses derivades de la seva posada a punt.#DeltebreTerritori17/3/21Finalitzat
Sol·licitud informació sobre processos participatius urbanització carrers#DeltebreEficient17/3/21Finalitzat
Sol·licitud projecte sala exposicions#DeltebreTerritori17/3/21En curs
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient7/4/21Finalitzat
Sol·licitud informació sobre diferents aspectes en relació a la Comunitat de Regants de les Hortes de Jesús i Maria#DeltebreTerritori7/5/21Finalitzat
Sol·licitud detall diversos expedients#DeltebreEficient18/5/21En curs
Sol·licitud del contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu dels camins rurals#DeltebreEficient27/5/21Finalitzat
Sol·licitud informació expedient "reivisió ofici contracte aigua potable"#DeltebreEficient27/5/21En curs
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient15/6/21Finalitzat
Sol·licitud del detall de les dades dels residus selectiva, taxa de recuperció bruta per fracccions del 2020 i la producció de la deixalleria.#DeltebreTerritori16/6/21Finalitzat
Sol·licitud de les entrades i sortides registrades els mesos de maig, juny i juliol#DeltebreEficient23/7/21Finalitzat
Sol·licitud del detall ajuts que s'han donat per desplaçament d'estudis i estudis superiors en el anys 2019, 2020 i 2020#DeltebreProjecció10/8/21Finalitzat
Sol·licitud projecte piscina Agustí Ramon Castellà#DeltebreTerritori10/8/21Finalitzat
Sol·licitud d'entrades i sortides registrades mes de juny, juliol i agost de 2021#DeltebreEficient15/9/21Finalitzat
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient15/9/21Finalitzat
Sol·licitud detall de danys, despeses i cost aigüats DANA segons informes evaluats#DeltebreTerritori15/9/21Finalitzat
Sol·licitud llistat dels membres components del comitè d'empresa que representa als treballadors de l'Ajuntament#DeltebreEficient21/9/21Finalitzat
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient6/10/21Finalitzat
Sol·licitud informació en relació a la barra de la Gala de Quintos#DeltebreActiu3/12/21En curs
Sol·licitud informació expedient "reivisió ofici contracte aigua potable"#DeltebreEficient28/12/21En curs
Queixes, suggeriments i propostes
TítolÀreaData de RegistreEstat
Petició d'actuacions de millora en equipament municipal#DeltebreTerritori27/4/21Finalitzat
Petició de millores al quadre elèctric Pavelló Luque#DeltebreTerritori27/5/21Finalitzat
Queixa sobre molèsties veïnals al c/Mestre Fèlix Gràcia#DeltebreTerritori19/1/21Finalitzat
Proposta de revisió de diferents cruïlles#DeltebreTerritori27/5/21Finalitzat
Relació de queixes d'altres anys