Des de l’inici de la legislatura treballem per posar ordre a l’Ajuntament de Deltebre. En aquest sentit, en aquests darrers dos anys s’ha reduït el deute de l’Ajuntament en més d’1.220.000€ aconseguint que l’Ajuntament presenti la ràdio d’endeutament més baixa dels últims 20 anys

 

Reducció del deute


Els diners de l’Ajuntament de Deltebre són els diners de la ciutadania. Per aquest motiu es gestionen amb rigor. En aquest sentit, les dades econòmiques del darrer exercici pressupostari, el 2017, contemplen que la ràtio d’endeutament, en data 31 de desembre, es situa al 40,49%, 4.769.120,70€, un mínim històric en la gestió del propi ajuntament i que rebaixa amb un 12% el mínim ja aconseguit l’any 2016.

Pagament a proveïdors


Totes aquestes xifres positives tenen la seva concreció amb el termini de pagament a proveïdors. El qual, si bé aquest presentava un període mig de pagament de 18 dies durant l’any 2015, de 3.84 dies el 2016, el darrer any 2017 es va agilitzar fins als 1,23 dies de mitjana des de l’aprovació de la factura. També un altre mínim històric.

Creació de l’Espai d’Atenció Ciutadana


Els veïns i veïnes del municipi de Deltebre es mereixen la millor atenció possible. És per aquest motiu que s’ha habilitat l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC) com a primera porta d’accés a l’ampli ventall de serveis de l’Ajuntament de Deltebre. Alhora, l’EAC també s’ha traslladat a Riumar de manera que els ciutadans que viuen al nucli de Riumar ja poden realitzar les seves consultes i gestions prop de casa seva i, fins i tot, en cap de setmana.

Auditoria de gestió, econòmica i ètica


Un dels compromisos de l’actual equip de govern era el d’efectuar una auditoria de gestió, econòmica i ètica per tal d’obrir portes i finestres de l’Ajuntament de Deltebre. Com a resultat, i després del mostreig de 42 expedients, d’aquests, 32 han estat no favorables i 6 amb limitació d’informació. A hores d’ara, des de s’està treballant amb els diferents expedients per regularitzar-los o finalitzar-los.

 

Ordenances de policia i bon govern


Després de gairebé 10 anys sense actualitza-se, des del govern municipal hem impulsat l’aprovació d’unes noves ordenances de policia i bon govern d’acord a les necessitats del municipi. Aquestes ordenances tenen la finalitat de fomentar la bona convivència i la cohesió social entre la ciutadania, així com el respecte a les normes.

Transparència, comunicació i participació

La comunicació és un aspecte clau per a l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre. Per aquest motiu, no només s’ha impulsat, sinó que també s’han creat noves eines que faciliten la comunicació entre l’Ajuntament de Deltebre i la ciutadania:

  1. ? Els plenaris es realitzen a la nit i mitjançant el sistema streaming
  2. ? Posada en funcionament del sistema de notificacions WhatsApp
  3. ? Desplegament de l’Ajuntament de Deltebre a les xarxes socials
  4. ? Nou format del butlletí Desaigüe
  5. ? Nova pàgina web
  6. ? Creació del portal Deltebre Participa!
  7. ? Creació del portal de Transparència!