El desplegament del servei 4G pot afectar la senyal de recepció de la seva televisió

Els operadors de mòbil ja estan oferint serveis 4G. Aquesta nova tecnologia permet assolir connexions mòbils de molt alta velocitat, millorar la cobertura a l’interior dels edificis i aconseguir majors nivells de penetració geogràfica, en particular a les zones rurals. Els serveis mòbils 4G utilitzen la freqüència 800MHz que abans utilitzava la televisió digital terrestre […]

Execució de les obres de la nova biblioteca municipal

El projecte PUOSC: “Execució de les obres de la nova biblioteca municipal”, ha estat adjudicat per l’Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local de data 29/12/2015. Del cost total del projecte cal significar que la Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de suport per a l’execució de les obres per import de […]

Subvenció PEIS 2014 Diputació de Tarragona

L’objecte del projecte es contractar les actuacions subvencionades del Programa d’Inversions de la Diputació de Tarragona, dintre de les subvencions del “Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014” (PEIS 2014). OBRA: “REPAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS URBANS DE DELTEBRE”. Els carrers inclosos a l’àmbit d’aquesta documentació tècnica són: