Gestió de queixes, suggeriments i
sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2020

Gestió de queixes, suggeriments i sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2020

Estadístiques

#DeltebreEficient: 21 entrades

#DeltebreProjecció: 1 entrada

#DeltebreTerritori: 30 entrades

#DeltebreActiu: 6 entrades

Sol·licituds d'accés a la informació pública
TítolÀreaData de RegistreEstat
Sol·licitud cost vídeo felicitació Nadal#DeltebreActiu2/1/20Finalitzat
Sol·licitud contracte gestió residus#DeltebreTerritori17/1/20Finalitzat
Sol·licitud llistat processos judicials i costos derivats#DeltebreEficient17/1/20Finalitzat
Sol·licitud entrades i sortides novembre i desembre 2019#DeltebreEficient17/1/20Finalitzat
Sol·licitud relació de decrets#DeltebreEficient28/1/20Finalitzat
Sol·licitud relació d'entrades#DeltebreEficient28/1/20Finalitzat
Sol·licitud relació de decrets#DeltebreEficient12/2/20Finalitzat
Sol·licitud informació recaptació zona blava 2014 - 2019#DeltebreEficient14/2/20Finalitzat
Sol·lcitud relació veïns afectats pel Glòria#DeltebreTerritori14/2/20Finalitzat
Sol·licitud projecte piscina exterior#DeltebreTerritori3/4/20Finalitzat
Sol·licitud conveni Ajuntament - Penya Taurina Bous més que mai#DeltebreActiu3/4/20Finalitzat
Sol·licitud còpia requeriment contracte carrers i informe tècnic#DeltebreTerritori3/4/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre ocupació terreny àrea Lo Passador#DeltebreTerritori3/4/20Finalitzat
Sol·licitud relació de decrets#DeltebreEficient3/4/20Finalitzat
Sol·licitud conveni Ajuntament - Espiga d'Or#DeltebreActiu16/4/20Finalitzat
Sol·licituid informació diversa sobre contracte Cementiri Municipal#DeltebreTerritori16/4/20Finalitzat
Sol·licitud noms persones físiques i jurídiques afectades pel Glòria#DeltebreTerritori17/4/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre producció de residus per fraccions#DeltebreTerritori4/5/20Finalitzat
Sol·licitud memòria valorada projecte "Préstamo"#DeltebreTerritori4/5/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre adquisició de mascaretes#DeltebreEficient5/5/20Finalitzat
Sol·licitud entrades i sortides febrer, març i abril#DeltebreEficient8/5/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre l'espai que ocupa el SEM#DeltebreTerritori15/5/20Finalitzat
Sol·licitud llistat de bars i comerços que han sol·licitat ampliació d'ocupació#DeltebreTerritori18/5/20Finalitzat
Sol·licitud relació de decrets#DeltebreEficient24/5/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre rotonda entre el carrer Pintor Sorolla i la TV3454#DeltebreTerritori28/5/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre ajuts aiguats 2018#DeltebreTerritori9/6/20Finalitzat
Sol·licitud relació de decrets#DeltebreEficient2/7/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre projecte horts socials#DeltebreTerritori2/7/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre competències del personal#DeltebreEficient2/7/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre contenciós DARP#DeltebreEficient2/7/20Finalitzat
Sol·lcitud informació sobre el POUM#DeltebreTerritori14/7/20En curs
Sol·licitud entrades i sortides maig - agost#DeltebreEficient7/9/20Finalitzat
Sol·licitud informació procès de selecció per a la creació d'una borsa de treball de subaltern/a i auxiliar de serveis.#DeltebreEficient9/9/20Finalitzat
Sol·licitud còpia diversos expedients#DeltebreEficient15/9/20Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre qüestions de diferents àrees#DeltebreEficient16/9/20En curs
Sol·licidut informació sobre la propietat dels terrenys de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil#DeltebreTerritori23/9/20Finalitzat
Sol·licitud entrades i sortides juny - setembre#DeltebreEficient30/9/20Finalitzat
Sol·licitud detall dels carrers municipals que queden pendents d'asfaltar al municipi de Deltebre#DeltebreTerritori30/9/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre actuació accés col·legi Assumpció#DeltebreTerritori6/10/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre el POUM#DeltebreTerritori15/10/20Finalitzat
Sol·licitud relació de decrets#DeltebreEficient20/10/20Finalitzat
Sol·licitud detall del cost total de l'arranjament de l'espai a l'aire lliure al costat del complex#DeltebreTerritori22/10/20Finalitzat
Sol·licitud detall dels ingressos i despeses del funcionament del complex des de l'1 de gener de 2020 fins a data d'avui.#DeltebreActiu22/10/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre partida de festes#DeltebreActiu22/10/20En curs
Sol·licitud informació sobre expedient sentència urbanística#DeltebreEficient22/10/20Finalitzat
Sol·licitud relació de decrets#DeltebreEficient11/12/20Finalitzat
Sol·licitud informació sobre el contracte de la neteja del Complex esportiu#DeltebreActiu11/12/20Finalitzat
Queixes, suggeriments i propostes
TítolÀreaData de RegistreEstat
Augment controls policials a causa del COVID-19#DeltebreTerritori31/3/20Finalitzat
Diverses propostes en relació a la situació sanitària#DeltebreProjecció31/3/20Finalitzat
Queixa sobre l'estat de neteja dels contenidors de recollida selectiva#DeltebreTerritori18/5/20Finalitzat
Proposta canvi illa de contenidors#DeltebreTerritori21/5/20Finalitzat
Queixa solar brut#DeltebreTerritori25/5/20Finalitzat
Queixa solar brut#DeltebreTerritori25/5/20Finalitzat
Queixa solar brut#DeltebreTerritori25/5/20Finalitzat
Queixa estat diversos camins rurals#DeltebreTerritori28/5/20Finalitzat
Incidències a la via pública al nucli de Riumar#DeltebreTerritori28/5/20Finalitzat
Queixa solar brut#DeltebreTerritori28/5/20Finalitzat
Vehicles abandonats a la via pública#DeltebreTerritori6/8/20Finalitzat
Relació de queixes d'altres anys