Concursos OLC

oficina_contractaició

Concursos Oberts

ConcursEstatData IniciData FiDocumentació
Contracte menor de serveis dels actes taurins de les Festes Majors de Deltebre 2016.Tancat01/02/201626/02/2016Plec de Clàusules
Formulari Sol·licitud
Contracte menor per a la ideació i creació de la difusió turística de l'Ajuntament de DeltebreTancat15/02/201622/02/2016Plec de Clàusules
Contracte menor de serveis d'orquestres i DJ's per a les nits de Festes Majors 2016Tancat01/03/201629/03/2016Plec de Clàusules
Formulari Sol·licitud
Contracte menor d’obres “Projecte de rehabilitació de l’edifici per la seu del Consell de Riumar"Tancat08/04/201629/04/2016Plec Administratiu
Plec Tècnic
Memòria
Contractació menor de serveis diversos de logística i audiovisuals dels esdeveniments anuals i festius Tancat13/04/201625/04/2016Plec Clàusules
Formulari sol·licitud
Contractació servei de neteja de solars de titularitat municipal i per execució subsidiàriaTancat29/06/201614/07/2016Més informació
Acord Junta Govern
Contractació obres de rehabilitació de la façana de l'edifici Trinquet per execució subsidiàriaTancat29/06/201614/07/2016Més informació
Acord Junta Govern
Projecte bàsic

Contractació menor d’obres per a dur terme “La implantació de la nova Escola de Música Municipal a l'edifici de l'Escola Bressol l'Hortet de Deltebre situada a l'Av. La Pau"Tancat29/06/201614/07/2016Més informació
Acord Junta Govern
Projecte Tècnic
Millores
Contractació menor de les obres de millora i condicionament dels Espais d’Atenció Ciutadana Obert23/09/201603/10/2016Acord Junta Govern
Projecte

belly fat loss drink in hindi why not find out more hudsonvalleyweather.com best diet pills fast results best diet pills fast male weight loss before and after tumblr

X