oficina_contractaicio?

Concursos Oberts

ConcursEstatData IniciData FiDocumentació
Contracte menor de serveis dels actes taurins de les Festes Majors de Deltebre 2016.Tancat01/02/201626/02/2016Plec de Clàusules
Formulari Sol·licitud
Contracte menor per a la ideació i creació de la difusió turística de l'Ajuntament de DeltebreTancat15/02/201622/02/2016Plec de Clàusules
Contracte menor de serveis d'orquestres i DJ's per a les nits de Festes Majors 2016Tancat01/03/201629/03/2016Plec de Clàusules
Formulari Sol·licitud
Contracte menor d’obres “Projecte de rehabilitació de l’edifici per la seu del Consell de Riumar"Tancat08/04/201629/04/2016Plec Administratiu
Plec Tècnic
Memòria
Contractació menor de serveis diversos de logística i audiovisuals dels esdeveniments anuals i festius Tancat13/04/201625/04/2016Plec Clàusules
Formulari sol·licitud
Contractació servei de neteja de solars de titularitat municipal i per execució subsidiàriaTancat29/06/201614/07/2016Més informació
Acord Junta Govern
Contractació obres de rehabilitació de la façana de l'edifici Trinquet per execució subsidiàriaTancat29/06/201614/07/2016Més informació
Acord Junta Govern
Projecte bàsic

Contractació menor d’obres per a dur terme “La implantació de la nova Escola de Música Municipal a l'edifici de l'Escola Bressol l'Hortet de Deltebre situada a l'Av. La Pau"Tancat29/06/201614/07/2016Més informació
Acord Junta Govern
Projecte Tècnic
Millores
Contractació menor de les obres de millora i condicionament dels Espais d’Atenció Ciutadana Obert23/09/201603/10/2016Acord Junta Govern
Projecte