Comunicats

Resolució definitiva d’atorgament de subvencions al Parc Natural del Delta de l’Ebre, a l’empara de la Resolució ACC/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022

Es proposa realitzar el tractament protector d’aquestes passeres de fusta, a base de oli de linassa d’alta qualitat amb aditiu secant, utilitzable com a protector,

Llegir més »